FASTIA BEMANNING

Fastighetsvärlden har svårt att hitta kompetent yrkesfolk, då många av de befintliga går i pension osv.  Därför har Fastia bestämt att hyra ut kompetenta personer till Fastighetsvärlden.

Fastia hyr ut kompetenta personer såsom teknisk fastighetsförvaltare, fastighetsförvaltare, montörer, fastighetsskötare och fastighetsingenjörer.

Exempel på kunder för denna tjänst:

  • NCC
  • Newsec
  • Rikshem