FASTIA TRYGGHETSSERVICE

Fastia erbjuder trygghetsservice som innebär att vi ronderar kväll och nattetid i olika portar, källare, våningsplan, grovsoprum mm. Vi jobbar problemorienterat och fokuserar på problem som dyker upp enligt beställaren.

Många bostadsområden i storstäderna  är idag drabbade av olika typer av störningar, såsom missljud i lägenheter, missbrukare, uteliggare och ungdomar som saboterar i de allmänna utrymmen.

Vi jobbar med att närvara på platser som är drabbade och återrapporterar till kunden genom timrapportering som påvisar våra ronderingar i fastigheterna.

Exempel på beställare av denna tjänst:

  • Svenska bostäder
  • Stockholmshem
  • Lennart Ericsson Fastigheter
  • Rikshem Södertälje