Att skapa förutsättningar för intresserade människor oavsett bakgrund, ge dem rätt utbildning för att sen kunna ta plats i arbete inom Fastighetsvärlden.

Vi erbjuder tjänster riktade till fastighetsägare och kommersiella lokaler. Tjänsterna ska vara av absolut bästa kvalitet. Vi lyckas genom att vi rekryterar lokala människor från storstadsområden, samtidigt som vi satsar på rätt typ av utbildningar för att utföra vårt arbete med lyckat resultat.

Som entreprenör är viktigt att vi jobbar långsiktigt och skapar förtroende inför kunder med tillit på lång sikt.

Detta förutsätter också att vi jobbar med duktiga medarbetare samt leverantörer med god kunskap för de tjänster vi levererar.

Vi tänker alltid långsiktigt i alla tjänster som vi levererar. Vi har entreprenad-försäkring som täcker om det skulle hända något galet. Våra medarbetare är försäkrade via Fora-försäkringar som täcker all personal i arbete.

Dessutom ger vi alltid beställare en arbetsmiljöplan innan vi påbörjar själva entreprenaden, oavsett vilken tjänst som beställs av beställaren.

Våra medarbetare bär alltid ID-06 legitimation samt är klädda med kläder som har företagsprofil.