FASTIA MARKSERVICE

Fastia utför vinterunderhåll samt trädgårdsarbete. Under vintertid så erbjuder vi handskottning, sandning samt takskottning. På sommaren utför Fastia Trädgårdsarbete såsom gräsklippning, häckklippning, plantering, röjsågsarbete, trimning med maskin mm.

Förutom dessa tjänster så utför vi också Plattläggning utomhus, bygge av stenmurar, dränering mm

Vi har även utbildning för montering av lekplatser från Hags, samt att vi montering olika typer av
staket, trästaket, metallstaket montering av grindar mm.